Tresfjord

Bygda i landskapet

TBL Nidvise til Molde

Denne nidvisa om Molde er truleg skriven av Nils Nilsson Dahl (1806–1854) frå Tresfjord, kjend prest og stortingsmann. Han søkte i si tid om å få låne pengar i Molde, eit studielån, men han fekk avslag. (Han fekk pengar i Ålesund.) Dette vart han so harm over at han lova Molde og moldingane eit minne dei seint skulle gløyme. Visa vart spreidd i Molde, og vart like upopulær i Molde som den vart populær på bygdene rundt.

Tekst: Skillingsvisearkivet
Tone: Til glæde Nordens raske Sønne

Blandt syv av verdens underverker
jeg staden Molde her anmerker
af Norges skjød den troner frem.
Blandt alle verdens sjeldenheter
og blandt Europas store stæder,
har storhed der sitt rette hjem.
O Molde! Ny Jerusalem.


Hvad stort end sees på jorderige
har Molde by dog ei sin lige,
den tyve mil i omkreds er,
har udbredt handel og en flaade
fregatter, gamle fiskebaade,
samt batterier, fæstninger,
tre millioner mennesker.


Og evig trygg er du, o Molde,
thi brygger skjærme dine volde,
selv Britlands flaade intet kan
mod dine fæstninger udrette,
de at erobre er ei lette
de er ei grundede på sand,
men alle i en herlig stand.


Kom Russlands keiser hid at skue
vårt Molde, O! Han vilde grue
og dybt ydmyget føle sig
Kom alle jordens store helte,
i taus beundring de da smelte
thi staden Rom er dvergen lig,
naar Molde by fremvise sig.


Noter finner du her...