Tresfjord

Bygda i landskapet

Tresfjord Startside


Vedtekter for Tresfjord Bygdelag

 §1 – Namn

Namnet skal vere Tresfjord Bygdelag og kan forkortast til TBL

 §2 – Formål

Formålet skal være å aktivt arbeide for betre leve- og vekstvilkåra i Tresfjord og legge forholda til rette for harmoni og trivsel.

TBL skal ha eigne aktivitetar og i tillegg være ein støttespelar til aktivitetar elles i Tresfjord.

TBL skal også sjølv ta initiativ til aktivitetar for bygdas fremme.