Tresfjord

Bygda i landskapet

TBL Bygdeutviklingsmidler søknad

Pressemelding

mandag, 24. mai 2010

Tresfjord Bygdelag har fått innvilget søknaden om bygdeutviklingsmidler fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal og Hopp-ID. Den innvilgete summe er på til sammen 600 000 kroner, hvorav de dekker halvparten.


Arbeidet med søknaden ble gjort av TBL i tett samarbeid med Vestnes Næringsforum.
Midlene blir utbetalt over tre år og ”målet med bygdemobilisering er å utvikle livskraftige lokalsamfunn der folk trives og ungdom finn ei attraktiv framtid. Satsinga skal stimulere til auka trivsel, entreprenørskap og etablering av lokale arbeidsplasser, kort sagt: Medverke til at bygda også framover blir en attraktiv buplass.”

Tresfjord Bygdelag vil sammen med kommune og lokal krefter dermed være en sentral aktør i dette viktige arbeidet for bygdas framtid.

Les mer på www.hoppid.no

Med vennlig hilsen

Trefjord Bygdelag
Øyvind Granberg
leder
www.tresfjord.no