Tresfjord

Bygda i landskapet

TBL 20 millioner

Statens Vegvesen har lagt av 20 millioner til tiltak på vegen rundt Tresfjorden.

Vestnes kommune vil lede arbeidet med å utnytte disse midlene.

Tresfjord Bygdelag, sammenn med bygdelaga rundt Tresfjorden vil være sentrale aktører i arbeidet med å skape en tryggere og triveligere trafikk.

Brevet fra Statens Vegvesen til Vestnes Kommune finner du her...

Brevet fra Vestnes Kommune til bygdelaga finner du her...