Tresfjord

Bygda i landskapet

TIL Trimgruppa 2011

...

<FJELLTURER 2011

17. juni Midnattstur på Rongja 684 m, 5 timer

Rundtur via Rypdalssetra og Eirsdalssetra

Start 21.00. Turleder Arnstein Leikarnes

26. juni Steinsmørhylla 894 m, 5 timer

Rundtur via Nakken-Varin-Jutevatnet-Eidhammarsetra

Start 10.30. Turleder Steinar Kjersem

10. juli Hoemstinden 927 m, 4.5 timer

Via Rypdal og Syltesetra

Start 10.30. Turleder Arnstein Leikarnes

24. juli Blåfjellet 1043 m, 4.5 timer

Via Rypdal og Nordigardssetra

Start 10.30. Turleder Steinar Kjersem

7. aug. Remmenstinden 1090 m, 5 timer

Start 10.00. Turleder Kåre Gjul

21. aug. Sprovstinden 1194 m, 5-6 timer

Start 10.00. Turleder Kåre Gjul

4. sept. Kvitnykja 1244 m, 4.5 timer

Via Kjersemsetra

Start 10.30. Turleder Jan Erik Dahl

18. sept. Sandfjellet 1470 m, 7 timer

Via Øvstedalen og Kleiva

Start 10.00. Turleder Jan Erik Dahl

Turene starter fra Spar Tresfjord

Arrangør: Trimgruppa i Tresfjord Idrettslag